Tyrvinglekene inne

Skoskjema

  • Skoskjema skal fylles ut av alle som deltar i klassene J18/19, G18/19, KS og MS.
  • NB – sjekk startnummer i publisert startliste før utfylling – skal fylles inn i skjema
  • Det skal leveres ett skoskjema per øveløse man skal delta i
  • Lever skoskjema så tidlig som mulig – siste frist er samtidig som avkryssingsfrist for aktuell øvelse

Lenke til skoskjema finner dere her: https://survey.easyquest.com/rNeWCr

dager igjen

Stevnenyheter