Tyrvinglekene inne

Påmelding

Påmelding: iSonen/minidrett innen 3. februar 2023.

https://isonen.no/event/cl8le4j2m31359716nkp6rg5uog/

Startkontigent: Kr. 130,- pr. indv.start. Tyrvings kontonummer: 9235.17.25747

Muligheten for etteranmelding per epost er nå stengt.  Ta kontakt med stevnekontoret lørdag eller søndag for å undersøke muligheten for å delta.

 

 

dager igjen

Stevnenyheter