Tyrvinglekene inne

Deltagerinformasjon

SPESIELT VIKTIG I BÆRUM IDRETTSPARK

  • Det er kun tillatt å bruke innendørspigger som er butte.  Pigger kan kjøpes i startnummerutdelingen for kr 5 pr stk.
  • I friidrettshallen er det kun tillatt med innesko.
  • Foreldre, trenere og andre har ikke tilgang til banen, men bes se stevnet og støtte sine utøvere fra tribuneplass.

PARKERING

Utenfor hallen og nærliggende skoler.  Det er betalingsplink på parkeringen utenfor hallen.

GARDEROBENE

Er i 1. etasje.  Tyrving kan ikke ta ansvar for det som legges igjen i garderoben.  Pass godt på verdisakene!

STARTNUMMERUTDELINGEN

Er i 2. etasje.  Startnummer deles ut til individuelt eller klubbvis.  Startnummeret må ikke brettes og skal brukes i alle konkurranser.

ETTERANMELDINGER

Aksepteres mot dobbel startkontingent dersom det er plass i øvelsen.  Henvendelse på stevnekontoret.

OPPRYKK

En utøver kan ikke starte i mer enn en klasse. Unntaket fra denne regelen er når øvelsen ikke arrangeres i utøverens egen klasse, men da er det en forutsetning at øvelsen er tillatt for utøvers alder. Hvis en utøver ønsker å delta i en høyere aldersklasse i øvelser som finnes i hans egen klasse, må utøveren delta i denne aldersklassen i alle øvelser. Denne regelen gjelder ikke for hekkeløp.

OPPVARMING

Kan foretas utendørs, eller innendørs i fotballhallen hvor halvparten av hallen er reservert for Tyrvinglekene.

Det er IKKE tillatt med piggsko i Fotballhallen.

OPPROP FOR LØPSØVELSENE

Elektronisk opprop i løpsøvelser.

OPPROP FOR TEKNISKE ØVELSER

Foretas ved fremmøte på øvelsesstedet 15 min før øvelsen starter.

LØP

For 10-12 år: Tid avgjørende på alle løp, dvs. ingen finaler.

For 13-senior: På 200m, 600m, 800m og 60mhk hekk er det tid avgjørende (ikke finaler), og de antatt sterkeste heatene avvikles sist i hver klasse.  På 60m er det finale.  De åtte beste tidene i forsøkene går til finale. Hvis flere har samme tid, rangeres den først som har best plassering i sitt heat.

Hekkehøyder og avstander:

60m hk Hekker Høyde Til 1. hekk Mellom hekkene Fra siste hekk til mål
J12, G12 6 76,2cm 11,00m 7,00m 14,00m
J13, J14, G13 6 76,2cm 11,50m 7,50m 11,00m
J15, J16 5 76,2cm 12,00m 8,00m 16,00m
G14 5 84,0cm 12,00m 8,00m 16,00m
J17 5 76,2cm 13,00m 8,50m 13,00m
G15, J18/19, KS 5 84,0cm 13,00m 8,50m 13,00m
G16 5 91,4cm 13,00m 8,50m 13,00m
G17 5 91,4cm 13,72m 9,14m 9,72m
G18/19 5 100,0cm 13,72m 9,14m 9,72m
MS 5 106,7cm 13,72m 9,14m 9,72m

 

HOPP

Lengde og tresteg:

Grop 1 er lengst til høyre i hallen og grop 2 er lengst til venstre i hallen – sett fra tribunen.

For 10-12 år gjelder følgende: Satssone 50cm.  Alle får 3 hopp.  Ingen finaleomgang.

For 13 år gjelder følgende: Satssone 50cm.  Alle får 3 hopp.  De åtte beste får deretter 3 nye hopp.

For 14-senior gjelder følgende: Alle får 3 hopp.  De åtte beste får deretter 3 nye hopp

Høyde:

Begynnerhøyder fastsettes med øvelsesleder.

Stav:

Begynnerhøyde avtales med dommer før start.

Det forutsettes at deltakerne medbringer sin egen stav. Hopphøyden flyttes opp 10cm av gangen.

 I høyde og stav vil det ikke bli praktisert omhopp for å kåre en vinner hvis to eller flere utøvere har like resultater.

KAST

Kule:

For 10-12 år gjelder følgende: Alle får 3 forsøk.  Ingen finaleomgang.

For 13-senior gjelder følgende: Alle får tre forsøk, de 8 beste får deretter 3 nye forsøk.

Kulevekter for de forskjellige klassene:

KLASSE VEKT
J10, J11, J12, J13, G10, G11 2kg
J14, J15, J16, J17, G12, G13 3kg
J18-19, KS, G14, G15 4kg
G16, G17 5kg
G18-19 6kg
MS 7,26kg

 

FØRSTEHJELP

Det vil være lege til stede under lekene. Er det behov for førstehjelp på banen, må øvelsesleder sørge for at hjelp blir tilkalt. Ved hvert øvelsessted vil det være litt førstehjelpsutstyr som plaster,  isposer og tape

PREMIERING

For 10 år: Deltakerpremie. Premien hentes ved premieutdelingsbordet nede i hallen.

For 11-12 år: De tre beste i hver øvelse får premie utlevert på seierspallen. Deltakerpremie til alle. Premien hentes i ved premieutdelingsbordet nede i hallen.

Fra 13 år: De tre beste i hver øvelse får premie utlevert på seierspallen.

KONTAKTINFORMASJON

dager igjen

Stevnenyheter